BA Hons in Afrikaans

University of Johannesburg

Descrição do Programa

BA Hons in Afrikaans

University of Johannesburg

In die nagraadse programme in Afrikaans (Honneurs, Meestersgraad en Doktorsgraad) word menslike bestaan ondersoek deur te kyk na die simbole, mites, metafore en tekste wat die menslike bestaan medieer. Soos in al die ander geesteswetenskappe is begrip van die menslike bestaan die doel. In die vak Afrikaans is taal en tekste die middel tot hierdie doel. Om die mens en die manier waarop die mens die wêreld verstaan, te ondersoek, word die taal wat die mens gebruik om uitdrukking te gee aan hierdie wêreld, om sin te gee aan sigself en aan die wêreld waarin hy/sy leef, bestudeer.

Die honneurskursus bied ‘n inleidende oorsig tot die Afrikaanse taalen letterkunde en ‘n student behoort ‘n oorsig te hê oor Afrikaanse literatuurgeskiedenis, maar ook ‘n agtergrond oor die deeglike ontleding van spesifieke tekste. Die vaardighede om verder onafhanklik te kan navorsing doen, word aangeleer.

Toelatingsvereistes

Toelating tot die honneursprogram moet deur die Departementshoof goedgekeur word.

Kontakbesonderhede

Naam: Prof Marné Pienaar
Tel: 011 559 2706 / Epos: mpienaar@uj.ac.za

Essa escola oferece programas em:
  • Afrikaans
Duração e Preço
Este curso é No câmpus
Start Date
Data inicial
Fev. 2019
Duration
Duração
1 ano
Período integral
Locations
Africa do Sul - Johanesburgo, Gauteng
Data inicial : Fev. 2019
Prazo para inscrição Solicitar Informações
Data de conclusão Solicitar Informações
Dates
Fev. 2019
Africa do Sul - Johanesburgo, Gauteng
Prazo para inscrição Solicitar Informações
Data de conclusão Solicitar Informações